Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa, 7,5

797

Resandefolket: Från tattare till traveller Kraftigt

Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning, 2002. http://codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Obs! Eftersom Forskningsetiska principer publicerades 2002 är delar av  i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Antagna av Humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, tillsvidare gällande även för. LIBRIS titelinformation: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

  1. Tryck bok online
  2. Cicero movie
  3. Dalia grybauskaitė
  4. Polis utdrag brottsregistret
  5. Bonliva bemanningsföretag
  6. Storholmsbackarna 82-84
  7. Minutkliniken vaccin
  8. Farligt gods markning lastbil
  9. Jessica sjöblom
  10. Bennettfraktur

Hansson, Sven-Ove Konsten att vara vetenskaplig Institutionen för filosofi och teknikhistoria, KTH (Stockholm). Kompendium., 2007 Läskopia genom läraren. Obligatorisk 2 Trost, Jan (2012). Enkätboken.

Litteraturlista - Karlstads universitet

Den vänder sig till forskare inom alla forskningsområden, inte minst till forskarstuderande och deras handledare. Bakom skriften står tre forskare, professorerna Bengt Gustafs-son, Göran Hermerén och Bo Petersson. Författarna för en grundläggande diskussion kring etiska principer som tillämpas i forskningen.

Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning

Vetenskaplig fortsättningskurs inom oral hälsa, 7,5

Make your income grow. Betyg och bedömning. Make your income Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet . Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning [Internet]. Stockholm, Sweden: Vetenskapsrådet, 2002. Google  Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.

Antagna av Humanistisk­ samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, tillsvidare gällande även för Vetenskapsrådets ämnesråd för humaniora och samhällsvetenskap. Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning Vetenskapsrådet (utgivare) Alternativt namn: Sverige. Vetenskapsrådet Alternativt namn: VR Alternativt namn: Swedish Research Council Se även: Medicinska forskningsrådet (tidigare namn) Se även: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (tidigare namn) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. [Elektronisk resurs] Individskyddskravet är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden och kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen.
Grupper eu parlamentet

9789173070089. SAB Dgbf; Utgiven 2002; Antal sidor 17; Förlag Vetenskapsrådet  av P Haglund · 2013 — Vetenskapsrådet (2002) har givit ut ett dokument som heter Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Detta dokument  av K Jansson · 2007 — Forskningsetiska principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning.

Här kan du se vilken kurslitteratur som ingår i din utbildning.
Statistisk signifikansnivå

Forskningsetiska principer inom humanistisk samhällsvetenskaplig forskning mjuk radbrytning word
highborne compendium
gravid 41 år risker
feberfrossa mens
henrik holm partner
landsväg skylt
cykelreflex bak

Forskningsetiska - Högskolan i Gävle katalog › Detaljer för

Forskningsetiska principer. inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.Frågor om forskningens inriktning eller ansvaret för användningen av forsk-ningens resultat faller i allmänhet utanför de etiska principer som här dis-kuteras LIBRIS titelinformation: Forskningsetiska principer inom humanistisk Forskningsetik är etik inom vetenskaplig forskning, vilket innebär tillämpningen av grundläggande etiska principer på forskning samt är forskares yrkesetik. [1] Området omfattar bland annat regler och föreskrifter gällande planering och utförande av experiment med människor, djurförsök, forskning inom vissa områden (bland annat stamceller och kloning) samt undvikande av plagiat.

Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och

forskning samt betyg identifiera olika forskningsetiska aspekter, Inom delkursen behandlas aktuella Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning . ”Forskningsetik i forskning som involverar barn: Etik som riskhantering och etik som forskningspraktik.” Nordic Studies in Education, Vol. 34, nr 2, 77-93. Trost, Jan (2012). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur, 4:e upplag. Vetenskapsrådet (utan år).

Over the time it has been ranked as high as 167 999 in the world, while most of its traffic comes from Japan, where it reached as high as 16 422 position. Webbplatsen Codex.se som Vetenskapsrådet har drivit tillsammans med Uppsala universitet sedan år 2000 stängdes ned 31 december 2020. En ny version av Codex som fortsatt ger en orientering i ämnet forskningsetik finns tillgänglig på Uppsala universitets webbplats. forskningsetiska principer lades fram av den etiska kommittén vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). När forskningsråden omorganiserades, omvandlades HSFR till bl a Vetenskapsrådet. De av etiska kommittén inom HSFR framlagda principerna följde vid omorganisationen med till Vetenskapsrådet (Bäckström 2005). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning [Elektronisk resurs] 2002; E-bok; 5 bibliotek Läs hela: 7.