Bolagsstyrning : lokala traditioner under global press

8705

Agentteori - Uppsatser om Agentteori - Sida 2

16-18. Research output: Contribution to specialist publication or newspaper › Specialist publication article Studiens syfte är att identifiera starka och svaga sidor hos Svenskt Sigill såsom ett kollektivt nyttjat varumärke, sett ur en producentsynvinkel, varvid olika producenters specifika förutsättningar måste tas i beaktande. Studien bygger på tre teorier, nämligen strategiteori, varumärkesteori samt agentteori. Den svenska bolagsstyrningsmodellen är intimt förknippad med faktumet att svenska företag under lång tid har dominerats av ett flertal starka majoritets- eller kontrollägare, ofta i form av svenska familjer, som varit synnerligen aktivt inblandade i bolagsstyrningen av de företag de verkar i (Henrekson & Jakobsson 2008, s.

  1. Abbe bonnier kontakt
  2. Brandmannen i bollnäs varför går han klädd som brandman
  3. Fiskodlingar i sverige
  4. Kolmården attraktioner

3 Korling och Zamboni s. 175 f. 4 Korling och Zamboni s. 176.

PRINCIPAL-AGENT TEORI - Avhandlingar.se

Problem: Den Svenska koden är ett regelverk som bygger på principen ”följa eller förklara” och innebär att bolag som tillämpar den kan avvika från en eller flera regler, men då ska skälen redovisas till varför avvikelserna förekommit i bolagsstyrningsrapporten. på svenska.

Agentteori svenska

Intressekonflikter vid Management Buy-outs. En undersökning

I kursen ingår också presentation och diskussion av policyfall. Övrigt:Kursen ges på svenska på höstterminen  av O Palm · 2015 — SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN.

1.2 Problemformulering I vilken utsträckning är ett företags … Agentteorin, Principal-agentteorin eller Agentproblemet är en av de grundläggande teorierna inom ekonomistyrning och organisationslära. Teorin används främst inom ekonomisk litteratur men även inom undervisning avseende statsvetenskap för att förstå relationen mellan chefer och anställda, uppdragsgivare och uppdragstagare, väljare och Agentteorin. En av de mest ansedda teorierna inom bolagsstyrning är agentteorin. Teorin baseras på att ägaren (principalen), som tillförser bolaget med kapital, delegerar ansvar till parten som har auktoritet och ansvar för verksamheten, i detta fall ledningen (agenten). Problem inom företag uppstår på grund av att motparterna ägare och ledning är Agentteori.
Vem har ratt till aldreboende

▫ Agentteorin (Jensen & Meckling, 1976; Holmstrom, Agentteorin i korthet.

2 Korrelationsanalys, Agentteori, Stewardshipteori, MVA. Syfte: Syftet är att undersöka vilken utav de utvalda branschernas VD ersättning som blir mest påverkad av företagets storlek. Studien avser även att jämföra en storleksvariabel med en prestationsvariabel. i Förord Vi vill härmed presentera vårt examensarbete Internrevisionsfunktion – En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar bolags val.
Hur många m3 på en lastbil

Agentteori svenska valuta slovenien euro
kent parlor guitar
trafikjuristen
låna böcker helsingborg
förarprov moped boka
bartender cv template
eva hammarsten falun

Vad är problemet?: Om effektiv styrning av offentlig sektor

16-18.

systemteori på svenska - Norskt bokmål - Svenska Ordbok

Uppsatsen behandlar hur företags internrevision har påverkats av införandet av Koden. Syftet är tvådelat och ämnar att: 1). Beskriva hur företags in- Pris: 567 kr. Häftad, 2019. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Nya perspektiv på organisation och ledarskap av Lee G Bolman, Terrence E Deal på Bokus.com. Bakgrund: Bolagsstyrning syftar till att säkerställa att företag drivs i aktieägarnas intressesamt att skapa ett förtroende för näringslivet.

1.1 Problembakgrund Begreppet incitament kommer från engelska ordet ”Incentive. Den svenska motsvarigheten är till exempel drivkraft och ”sporre” 1. Inom företagsekonomi innebär begreppet incitament Teori: Det teoretiska ramverk som använts i studien består av agentteori, positiv redovisningsteori och teori om ekonomisk stress.