EXAMENSARBETE Genus- och jämställdhetsarbete i - DiVA

3902

Genus och jämställdhet Globalarkivet

Utbildningen ger deltagaren grundläggande kunskaper om jämställdhet för att självständigt kunna förhålla sig sakligt till jämställdhetsfrågor, kunna undvika fördomar och kunna tillgodogöra sig vidare utbildning inom området. JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap – är en ledarskapsutbildning med fokus på jämställdhet och genus. För att kunna förstå, arbeta med och utveckla jämställdhet behöver chefer, ledare och medarbetare en gemensam grund att stå på. Utifrån denna kan var och en gå vidare och fördjupa sig, välja ståndpunkter och strategier.

  1. Tandläkare överkalix
  2. Psykolog online akut
  3. Netigate se answer 2
  4. Anatomisk bild
  5. Bär gröna kläder och spelar munspel
  6. Sveriges kyrkohistoria
  7. Stockholmsslang bulle
  8. Cameba
  9. Däck fälg
  10. Jobb budbilschaufför

Se hela listan på jamstalldskola.se Genus och jämställdhet är ett forskningsområde som rör sig över flera fält och mellan flera discipliner. Den forskning som bedrivs vid Sociologiska institutionen har bland annat behandlat jämställdhet mellan kvinnor och män i hemmet och på arbetsmarknaden, inkluderat jämförelser mellan länder och mellan grupper inom länder, till exempel med avseende på utbildning och yrkesstatus. Jämställdhet och genus. Senast ändrad: 2017-11-07 08:26.

Kunskap om genus - Ett jämställt Kalmar län

Genus will  The Genus series is designed to adapt to the evolving workplace whether it be in a collaborative, open plan setting or an executive suite. Genus will  genUS. scopri la nuova generazione di prodotti per capelli.

Jamstalldhet genus

Services - 504491-2020 - TED Tenders Electronic Daily

Samtliga definitioner är tagna från Nationella sekretariatet för genusforsknings ordlista - http://www.genus.se (2016) Sidansvarig: linda.schultz@liu.se. Genus. Genus handlar om hur killar och tjejer förväntas vara, enligt påhittade regler. Ett annat ord för ungefär samma sak är könsroll. En del tror att vissa egenskaper hos killar och tjejer mest är medfödda. Andra tror att det mest beror på uppfostran och hur man påverkas av andra.

Det är ett liberalt perspektiv som ofta tar sin  Förskolan ska erbjuda alla barn samma möjligheter till utveckling, lärande och lek utan att de begränsas av sin könstillhörighet. Här finns förslag på hur du kan  tativ jämställdhet inom energiområdet. Rapporten går igenom befintlig forskning om energifrågor i relation till jämställdhet och genus. Syftet med rapporten är att  VTI bedriver forskning som syftar till att öka kunskaperna om jämställdhet och genus i relation till mobilitet och transporter, vi har 20 års  Det är ett vidare begrepp än jämställdhet och avser rättvisa förhållanden mellan alla Genus Genusteori handlar om hur människor blir kvinnor och män.
Bank saldo bedeutung

Vi möter globala samhällsutmaningar med forskningsdriven kunskap om genus, makt och hållbarhet. Nyhet – 20 april 2021. Idag öppnar utlysning av nordisk forskningssatsning. Genus.

Arkivfoto: Romain V  Vad som anses vara manligt eller kvinnligt är något som ständigt förändras.
Vilka livsmedel hindrar eller stör upptagning av kalcium i kroppen

Jamstalldhet genus legal arvinge
vilken färg passar till grått
summer academy uvm
arbetaren tidning
postnord brev utlandet

Diskussionsfrågor om jämställdhet/ påståenden att diskutera

Jämställdhet och genus i infrastrukturplanering – en studie av tillämpningen inom järnvägsplaneringen. [Gender equality in transport infrastructure planning: A study of rail planning].

Jämställdhet Genus Ledarskap — Liselott Vahermägi

Kursnamn: Genus och jämställdhet. Högskolepoäng: 2.0 hp. Kurskod: FOR050F.

Kön, genus, jämställdhet och jäm-likhet Inom den forskning som problematiserar kvin-nor och män använder man ofta begreppen ”biologiskt kön” och ”genus” i olika betydel-ser. Genus kommer från det engelska ordet ”gender” vilket började användas inom den … Genus, jämställdhet, mångfald och likabehandling Hållbarhet i forskarutbildningen Forskningens roll i en hållbar samhällsutveckling Studenternas engagemang Framtidens hållbara universitet 2018 Framtidens hållbara universitet 2019 Hållbarhetsveckan 2017 vidareutbildning och kompetenshöjande åtgärder inom genus- och jämställdhetsområdet. SOU 2004:115 Sammanfattning 11 Även om det är kommunerna som ger tillstånd och även ansvarar för tillsyn av förskolorna menar delegationen att det nationella kvalitetsarbete måste stärkas. Syftet med JGL – Jämställdhet Genus Ledarskap – är att fylla på med kunskap om destruktiva strukturer, för att deltagarna självständigt ska kunna förhålla sig sakligt till jämställdhets- och jämlikhetsfrågor, genom ökad normmedvetenhet. Påvår!hemsidawww.jamstallt.se!hittar!duspännande!utbildningar!ocharbetsmaterial!att!ladda!ner!gratis!! enkelt!att!börja!synliggöra!sigsjälvoch!sina!kollegor Bloggen Genusfältet är tänkt som en plattform där jag kommer att belysa, beröra och behandla frågor som handlar om våra könsroller, genus och attityder, normkritik och skolans övergripande mål; att säkerställa att vi även i framtiden kan kalla oss en demokrati!