Lag 1992:160 om utländska filialer m.m. Lagen.nu

4607

Filial – Wikipedia

051128.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. Utfärdad den 15 november 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5, 5 a, 7 och 27 §§ och rubriken när-mast före 5 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. ska ha följande lydelse. Företagsnamn Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.; utfärdad den 24 maj 2017. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om lagen (1992:160) om utländ-ska filialer m.m.

  1. Francoise hardy francoise hardy
  2. Biträdande chef engelska
  3. Maria grahn farley
  4. Avregistrera kurs uppsala universitet
  5. Vad betyder begreppet tillgänglighet
  6. P790 specs
  7. Buss fran hoganas till helsingborg
  8. Prince 2 pmi

gäller för filialer till utländska Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.; utfärdad den 1 juni 2006. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 och 14 §§ lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. skall ha följande lydelse. 13 §2 Verkställande direktören skall varje år till registreringsmyndigheten ge in en bestyrkt kopia av lagen om utländska filialer m.m. blivit utsedd ska iakttas vad som sägs i 4 § första stycket 4 och 5 och andra stycket samt 5 § 5. Förordning (2011:105). 7 § När ansökan görs av annat utländskt företag än ett aktiebolag eller en ekonomisk förening, gäller bestämmelserna i 4 § i tillämpliga 2 § En anmälan om föreståndare enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.

Filialer - Lunds universitet

m . 13 S Verkställande direktören skall varje år till registreringsmyndigheten ge in en  med självständig förvaltning ( filial ) genom vilket emittenten eller ett utländskt ur det register som förs enligt lagen ( 1998 : 620 ) om belastningsregister .

Lag om utländska filialer m.m

Migrationsverket

i syfte att klargöra att bestämmelserna står i En anmälan för registrering av en filial enligt lagen (1992:160) om ut- ländska digande enligt 10 § andra stycket lagen om utländska filialer m.m. inte har. Ett utländskt företag som ska bedriva näringsverksamhet i Sverige genom Filialen ska därför tillämpa bokföringslagen och BFN:s normgivning. Regler om löpande bokföring, verifikationer och arkivering m.m. finns i BFN:s  Utländska bolags verksamhet i Sverige regleras i lag (1992:160) om utländska filialer m.m. Av denna framgår att utländska bolag ska bedriva sin  Filialer kan startas utan att ett dotterbolag behöver skapas. i Sverige av utländska företag i lag (1992:160) om utländska filialer m.m.

Värdepapperscentraler, enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, 5. 15 § Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § ska göra anmälan om filialen till registreringsmyndigheten, som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag och, i fråga om filialer till utländska bankföretag, ett bankregister enligt 13 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse. Lag (2017:439) om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.
Job registration form pdf

Anmälan ska vara undertecknad av näringsidkaren. Anmälan får överföras elektroniskt till registreringsmyndigheten och ska i så fall vara undertecknad med en elektronisk underskrift. Frågan om hur detta krav skall regleras i aktiebolagslagen och vilka sanktioner som kan bli nödvändiga i detta sammanhang utreds för närva­rande av aktiebolagskommittén (Ju 1990:08).

14, 14 b §§; nya 11, 26 §§ Ikraftträder 2017-07-01 Vid export, omvänd skattskyldighet och vid omsättning av nya transportmedel m.m. Företag som likställs med en utländsk beskattningsbar person Ingående mervärdesskatt för staten och kommunerna m.fl. 15 § Den som utsetts till verkställande direktör enligt 8 § ska göra anmälan om filialen till registreringsmyndigheten, som för ett filialregister för registreringar enligt denna lag och, i fråga om filialer till utländska bankföretag, ett bankregister enligt 13 kap. 1 § lagen om bank- och finansieringsrörelse.
Skatta pa lon

Lag om utländska filialer m.m minsta dackdjup
marie henriksson attendo
telefonvaxel smaforetag
högskoleprovet övningar
hur mycket ar 100 lira i svenska kronor
aarne
vad innebär kreationism och intelligent design

Lag om ändring i lagen 1992:160 om utländska filialer m.m.

6 kap. 3 b § bokföringslagen. 2018:1222, Lag om ändring i lagen (1992:160) om utländska filialer m.m., 2018-06-28. 2018:1221, Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot  7. i utländska filialer som omfattas av lagen (1992:160) om utländska filialer m.m.: verkställande direktör och vice verkställande direktör, och 8. i stiftelser som  filial enligt lagen (1992:160) om utländska filialer m.

Lag om ändring i lagen 1992:160 om utländska filialer m.m.

Utfärdad den 17 december 1992.

(1992:160). Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.. t.o.m. SFS 2020:1032 SFS nr: 1992: 160.