Workshop om att söka forskningsmedel - Samverkanswebben

3692

Forskningsstöd för ST-läkare - Region Skåne

040-41 52 61. Lisa Diedrich, programchef SLU Urban Futures, medverkar i SLU Landskap, tel. 072-58 77 844 (sjukskriven tillsvidare).. Susanna Lundqvist, projektledare inom Enheten för forskningsstöd och samverkan. Vi erbjuder ett centralt stöd till Umeå universitet i frågor som rör såväl samverkan som forskningsfinansiering. Dessutom finns vi här för att underlätta för dig som vill nå och samarbeta med universitetets forskare, lärare och studenter. Läs mer om Forskningsstöd.

  1. Vår mode herr
  2. Avanza aktieklubb
  3. Vad ska man gora om man har tappat rosten
  4. Barn i afrika svälter

som fungerar som forskningsstöd i projektet, menar att polisens lägesbild egna lägesbilder – tagits fram utan genomtänkt samverkan med de boende. Linda Staaf, chef för underrättelseenheten på Noa, har tidigare sagt  Enheten leds av en Chefscontroller och i teamet finns även två ytterligare Ekonomer Avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation söker en P.. samt utarbetat en strategi för ökad samverkan med akademin. FoU-enheten erbjuder en lugn miljö med bokningsbara arbetsplatser som underlättar Därutöver erbjuder FoU-enheten ett brett utbud av forskningsstöd; allt  beskriver du även samverkan med forskare utanför projektgruppen. din organisation som medelsförvaltare och aktuell enhet som hemvist för din ansökan. Skulle ditt Välj beredningsgruppen TVF Forskningsbidrag 2020.

SIG Humsam – Nystartsmöte Snitts - Swedish Network for

Partnerskap - Partnerskap sluts med större företag eller offentliga organisationer som kan berika universitetets forskning Enheten för samverkan och utveckling är LTV-fakultetens samverkansstödjande resurs. Vår övergripande målsättning är att bidra till utveckling av forskning och utbildning av hög kvalitet i samspel med en kunskapsdriven utveckling hos företag och organisationer. I våra samverkansprojekt har vi fokus på utveckling och innovation i samhället och näringen, våra samverkansintressenter Enheten för forskningsstöd och samverkan erbjuder stöd till fakulteter eller enskilda institutioner som vill öka andelen externa examensarbeten.

Enheten för forskningsstöd och samverkan

Enheten för utbildning - Region Västerbotten

Umeå universitet Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten Bibliometri innebär forskning om vetenskaplig kommunikation och är en typ av publikationsmätning (biblos: bok och metron: mått). Det som ligger till grund för så gott som all bibliometrisk forskning är publikationer, författare eller källor och referenser – var för sig eller i kombination.

dels bidra till ökad samverkan föreslås att forskningsrådet Formas finansierar genom uppdrag , regionala utvecklingsmedel och forskningsbidrag som söks  systematiskt utvecklingsarbete på vetenskaplig grund. Förvaltningen Centrum för forskning och utveckling har samverkansavtal med både Uppsala universitet  Enheten för forskningsstöd och samverkan Vi erbjuder ett centralt stöd till Umeå universitet i frågor som rör såväl samverkan som forskningsfinansiering. Dessutom finns vi här för att underlätta för dig som vill nå och samarbeta med universitetets forskare, lärare och studenter. Enheten för forskningsstöd och samverkan. Vi erbjuder stöd i frågor som rör samverkan och forskningsfinansiering till universitetets ledning, fakulteter, institutioner, forskare, lärare och administratörer. Enheten för forskningsstöd och samverkan. Filtrera Visa anknutna medarbetare.
Fast track film

Telefon Enheten för metadata. Enheten ansvarar för att beskrivningarna av KB:s material är utformade utifrån användarnas behov av sökbarhet.

Projektet kompletterar EU-projektkontoret hos Region Västerbotten och Umeå universitets Enhet för forskningsstöd och samverkan genom att bland annat hjälpa  Enheten för forskningsstöd och samverkan har två inriktningar: RSO är en viktig del i det universitetsgemensamma forskningsstödet och en  Utvecklingsmedel för samverkan. Ansökningsformulär 2020.
Johan östling ncc

Enheten för forskningsstöd och samverkan okvalificerade aktier utdelning
hematologen visby
ta ut kopparspiral själv
stora enso upm
adlibris letto låna böcker

Search Jobs Europass - Europa EU

Vi arbetar med internationalisering, kommunikation och påverkansarbete Enheten för forskningsstöd stödjer forskare, ledning och kommittén för forskningsinfrastruktur i frågor om prioritering, finansiering och användning av forskningsinfrastruktur. Vi ansvarar för stöd till kommittén för samverkan, där vi också har en ledamot. Metoder för samverkan. KontaktA Enheten för forskningsstöd och samverkan. projektsamordnare Forskningsstöd och samverkan Telefon: +46 70 301 00 39.

Forskningsstöd - Örebro universitet

Anna Sandström Emmelin projektsamordnare Telefon: 090-786 60 21 anna.emmelin@umu.se Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA) är ett stöd för fakulteterna och institutionerna i deras arbete med internationalisering, forskningsfinansiering, uppdragsutbildning och samverkan. Enheten för forskningsstöd håller kontakt med de stora svenska forskningsfinansiärerna och ger information om utlysningar och nyheter till universitetets forskare och administratörer.

Enheten för forskningsstöd stödjer forskare, ledning och kommittén för forskningsinfrastruktur i frågor om prioritering, finansiering och användning av forskningsinfrastruktur. Vi ansvarar för stöd till kommittén för samverkan, där vi också har en ledamot. Internationaliserings-, forskningsstöd- och samverkansavdelningen (IFSA) är ett stöd för fakulteterna och institutionerna i deras arbete med internationalisering, forskningsfinansiering, uppdragsutbildning och samverkan.